PANDOMO® BG

Opis produktu

  • Do wykonywania szybkich i gotowych do obciążania mineralnych posadzek dekoracyjnych oraz jastrychów na warstwie izolacyjnej lub na warstwie rozdzielającej
  • Spoiwo systemowe do wykonywania podkładów pod podłogi dekoracyjne: PANDOMO® Floor, PANDOMO® Floor Plus, PANDOMO® Loft, PANDOMO® TerrazzoMicro, PANDOMO® TerrazzoPlus oraz PANDOMO®TerrazzoBasic
  • Spoiwo systemowe do wykonywania podłóg dekoracyjnych PANDOMO® TerrazzoBasic

Zakres stosowania

Do wewnątrz i na zewnątrz
W obszarach zewnętrznych tylko jako jastrych podkładowy
Po około 12 godzinach możliwość obciążania ruchem pieszym

Category: